Photo:Jiri Grygar Jiří GRYGAR - ŽIVOTOPIS


Narozen:

17. března 1936, Dziewietlice, Polsko [tehdy Heinersdorf = Pruský Jindřichov, Německo]

Vzdělání:

Zaměstnání:

Dlouhodobé studijní pobyty:

Členství ve vědeckých společnostech:

Jiné funkce:

Redakční rady časopisů:

Ceny a odměny:

Popularizace vědy:

Koníčky:


Kontaktní adresa:

Dr. Jiří GRYGAR
Fyzikální ústav
Akademie věd ČR
Na Slovance 2
182 21 Praha 8 - Libeň
Česká republika

telefon[+záznamník]: +420 - 266 052 660
fax: +420 - 286 585 443
E-mail:grygar@fzu.cz
URL: http://www.astro.cz/~grygar/.