Astropozorovanie

Aktualizácia

Pozorovanie

Atlas oblohy

Sprievodca

Autor

Odkazy

Návštevná kniha

 

Atlas oblohy
 

Mapa súhvezdia Fénix

Phoenix
Fénix

Súhvezdie Fénix, bájneho vtáka z gréckych a rímskych mýtov premenil na oblohu až v novoveku ako pomerne nenápadné súhvezdie vo svojej Uranometrii vtedy tridsaťročný J. Bayer. Pôvodne predstavuje vtáka Ibisa. Títo vtáci sa vždy objavovali po záplavách Nílu a Egypťania sa domnievali, že sa rodia sami od seba, len tak z vody - stali sa symbolom nesmrtelnosti a znovuzrodenia. Tento mýtus od nich neskôr prevzali Gréci a Rimania, u ktorých sa nazýval slnečným vtákom. Potom, čo žil 500 rokov vzplanul, aby z popola ožil a vstal nový Fénix. Stal sa symbolom večného kolobehu života. Na oblohe ho mali i Číňania, ktorí ho nazývali vtákom ohnivým.

Slovenský názov
  Fénix
Latinský názov
  Phoenix
Genitív (2. pád)
  Phoenicis
Skratka
 
Phe
Rozloha (sq deg)
  
469
Najjasnejšia hv.
  Ankaa
Kulminácia
  01. 11.

Fénix z atlasu J. Bodeho

 

Súhvezdie južnej oblohy ležiace mimo Mliečnej cesty medzi Fomalhautom z Južnej ryby a Achernarom z Eridana. Dá sa povedať, že u nás vystupuje 1 stupeň nad obzor iba jeho severná časť v jesenných mesiachoch. Tesne nad obzorom sa celé súhvezdie objavuje až v južných oblastiach Stredozemného mora. Obsahuje 40 hviezd zdanlivej jasnosti do 6m. Fénix na oblohe zaberá 0,143 sr.

Súhvezdie napriek tomu, že leží v oblasti chudobnej na hviezdy, nie je ťažké vyhľadať, pretože leží medzi dvojicou jasných hviezd - Fomalhautom a Achernarom. Až na hviezdu SX Phoenicis neobsahuje žiadne zaujímavé objekty. V tejto časti oblohy je však odkrytý výhľad do sveta vzdialených galaxií. Štvorica NGC 87-88-89 a NGC 92 vzdialená 180 miliónov svetelných rokov je vo veľkých ďalekohľadoch prehliadkov rozdielnych typov hviezdnych sústav: NGC 87 je nepravidelnou galaxiou, NGC 88 je špirálovou galaxiou s vonkajším plynovým obalom, NGC 89 má dve výrazné široké ramená a NGC 92 jedno výnimočne dlhé špirálové rameno.

© 2003-2006