Pozorování objektů vzdáleného vesmíru (DSO)


Úvod

Helix (foto Martin Myslivec)

Astronomie a pozorování oblohy patří mezi mé nejstarší koníčky. Počátek tohoto zájmu spadá někdy do 4. třídy základní školy. Od té doby už uplynula slušná řádka let a po několikaleté pauze se k praktické astronomii, tedy pozorování, opět vracím. Oživení tohoto zájmu přinesla zejména možnost pořízení slušného pozorovacího dalekohledu (newton 254/1200 mm, f/4.7) a kontak s lidmi podobného zaměření.

Problémem zapáleného pozorovatele noční oblohy je v lepším případě ten, že po nákupu výkonného přístroje velmi rychle "projede" objekty messierova katalogu a narazí na problém co pozorovat dál, v horším případně se jedná o "masochistu" který se snaží svým přístrojem pozorovat co nejslabší objekty, které s vypětím všech sil zahlédne na několik zlomků vteřiny bočním pohledem.

Pro oba výše uvedené případy astronomů amatérů (sám spadám pod obě kategorie) jsem vytvořil přehled objektů, který je takovým kompilátem několika různých katalogů objektů vzdáleného vesmíru (DSO - "Deep Sky Objects") a dalších zdrojů uvedených na internetu. Výběr jsem prováděl ze známých i méně známých katalogů a seznamů mezi něž patří katalog Messierův, Caldwellův, seznamy RASC, Herschel 400 a některých dalších, uvedených například na stránkách SEDS. Výsledkem je seznam zhruba 550 objektů severní oblohy které jsou pozorovatelné z našich zeměpisných šířek a jsou dostupné běžnými amatérskými dalekohledy. Seznam je udělán tak, aby si na své přišli jak majitelé malých přístrojů včetně triedrů, tak i vlastníci výkonnějších přístrojů s průměry dalekohledů nad 250 mm. Kompletní atlas Deep Sky Objects 2007 s přehlednými i podrobnými mapami objektů a dále s údaji o rovníkových souřadnicích, velikosti, magnitudě, povrchové jasnosti a dreyerovým popisem je volně ke stažení zde:

Mapy souhvězdí s polohami DSO

Na níže uvedených mapách je vždy v rámci jednoho souhvězdí zakresleno několik DSO s tučně uvedeným katalogovým číslem. Pro zpřehlednění a zlepšení čitelnosti map jsem u katalogových čísel vycházejících z "New General Catalog" neuváděl předponu NGC. U ostatních katalogů jako je Messierův, Barnard nebo Cambridge jsou uvedeny jejich příslušné předpony (M, B, IC). Celá mapa pokrývá zorné pole 60x90° a zobrazí se po kliknutí na zkratku názvu souhvězdí.

Řazení dle latinského názvu souhvězdí

Andromeda Andromeda And
Aquila Orel Aql
Aquarius Vodnář Aqr
Aries Beran Ari
Auriga Vozka Aur
Bootes Pastevec Boo
Camelopardalis Žirafa Cam
Capricornus Kozoroh Cap
Cassiopeia Kassiopea Cas
Cepheus Kefeus Cep
Cetus Velryba Cet
Canis Major Velký pes CMa
Cancer Rak Cnc
Coma Berenices Vlasy Bereniky Com
Corona Borealis Severní koruna CrB
Corvus Havran Crv
Canes Venatici Honicí psy CVn
Cygnus Labuť Cyg
Delphinus Delfín Del
Draco Drak Dra
Eridanus Řeka Eridanus Eri
Fornax Pec For
Gemini Blíženci Gem
Hercules Herkules Her
Hydra Hydra Hya
Lacerta Ještěrka Lac
Leo Lev Leo
Lepus Zajíc Lep
Libra Váhy Lib
Lynx Rys Lyn
Lyra Lyra Lyr
Monoceros Jednorožec Mon
Ophiuchus Hadonoš Oph
Orion Orion Ori
Pegasus Pegasus Peg
Perseus Perseus Per
Pisces Ryby Psc
Puppis Lodní záď Pup
Sculptor Sochař Scl
Scorpius Štír Sco
Scutum Štít Sct
Serpens Had Ser
Sextans Sextant Sex
Sagitta Šíp Sge
Sagittarius Střelec Sgr
Taurus Býk Tau
Triangulum Trojúhelník Tri
Ursa Major Velká medvědice UMa
Ursa Minor Malý medvěd UMi
Virgo Panna Vir
Vulpecula Lištička Vul
Řazení dle českého názvu souhvězdí

Andromeda Andromeda And
Beran Aries Ari
Blíženci Gemini Gem
Býk Taurus Tau
Delfín Delphinus Del
Drak Draco Dra
Had Serpens Ser
Hadonoš Ophiuchus Oph
Havran Corvus Crv
Herkules Hercules Her
Honicí psy Canes Venatici CVn
Hydra Hydra Hya
Jednorožec Monoceros Mon
Ještěrka Lacerta Leo
Kassiopea Cassiopeia Cas
Kefeus Cepheus Cep
Kozoroh Capricornus Cap
Labuť Cygnus Cyg
Lev Leo Leo
Lištička Vulpecula Vul
Lodní záď Puppis Pup
Lyra Lyra Lyr
Malý medvěd Ursa Minor UMi
Orel Aquila Aql
Orion Orion Ori
Panna Virgo Vir
Pastevec Bootes Boo
Pec Fornax For
Pegasus Pegasus Peg
Perseus Perseus Per
Rak Cancer Cnc
Ryby Pisces Psc
Rys Lynx Lyn
Řeka Eridanus Eridanus Eri
Severní koruna Corona Borealis CrB
Sextant Sextans Sex
Sochař Sculptor Scl
Střelec Sagittarius Sgr
Šíp Sagitta Sge
Štír Scorpius Sco
Štít Scutum Sct
Trojúhelník Triangulum Tri
Váhy Libra Lib
Velká medvědice Ursa Major UMa
Velký pes Canis Major CMa
Velryba Cetus Cet
Vlasy Bereniky Coma Berenices Com
Vodnář Aquarius Aqr
Vozka Auriga Aur
Zajíc Lepus Lep
Žirafa Camelopardalis Cam

Katalogy

Níže jsou uvedeny některé katalogy a seznamy, které jsem použil jako podklad pro výběr zajímavých objektů pro pozorování. Až na messierův katalog, který je uveden celý, jsou z dalších katalogů vybrány pouze některé objekty, které byly do atlasu zahrnuty. Při výběru jsem se omezoval na objekty severní polokoule a objekty pozorovatelné běžně dostupnými amatérskými přístroji, tzn. s magnitudou do cca 13-14.

Pro tvorbu mapových podkladů a tabulkové výstupy jsem použil software Cartes du Ciel který vytvořil francouzský astronom amatér Patrick Chevalley. Pro pojmenování některých objektů jsou v tomto softwaru použity anglické názvy, které jsem zachoval i ve mnou zpracovaných tabulkách. Pro úplnost zde ještě proto uvádím jejich české překlady. V případě, že byste měli pocit, že jsem název zkomolil, nebo víte o jiném oficiálním českém názvu, napište mi prosím zprávu na můj e-mail.