Messierův katalog


Messierův katalog

Charles Messier

Charles Messier ( zdroj Wikipedia.org )

Tento katalog vznikl již v 18. století a to zásluhou francouzského astronoma Charlese Messiera. Jeho původním účelem bylo popsání objektů, které se při pozorování tehdejšími dalekohledy daly snadno zaměnit s kometami.

V katalogu je obsaženo celkem 110 objektů které mají označení vždy M a pořadové číslo (M1 - M110). Mezi uvedenými objekty je 39 galaxií, 27 otevřených hvězdokup, 29 kulových hvězdokup, 13 mlhovin, jedna omylem započítaná hvězda (M40) a jeden objekt který se někam zatoulal :-) (M102).

V dnešní době má tento katalog pouze historický význam, i když se dá říci že pro začínající astronomy amatéry může sloužit jako docela dobré vodítko pro pozorování nejatraktivnějších objektů severní oblohy, z nichž většina je snadno dosažitelná i malými amatérskými přístroji nebo triedry. Na druhou stranu ovšem nelze říci, že jsou v něm zahrnuty všechny "hezké" objekty, spousta jasných zajímavých DSO se do tohoto katalogu nedostala. Tím že zde nejsou uvedeny, jsou bohužel často amatérskými pozorovateli přehlíženy.

Klepnutím na zkratku názvu souhvězdí se otevře přehledná mapa se zorným polem 90x60°.

M KAT   TYP CON RA DE VELIKOST MAG SBR JMÉNO
1 NGC 1952 Nb Tau 5h34m30.00s +22°01'00.0" 8.0'x4.0' 8,4 11,00 Crab nebula
2 NGC 7089 Gb Aqr 21h33m30.00s -00°49'00.0" 11.7'x 11.7' 6,5 11,00  
3 NGC 5272 Gb Cvn 13h42m12.00s +28°23'00.0" 18.6'x 18.6' 6,4 11,00  
4 NGC 6121 Gb Sco 16h23m36.00s -26°32'00.0" 26.3'x 26.3' 5,9 12,00  
5 NGC 5904 Gb Ser 15h18m36.00s +02°05'00.0" 19.9'x 19.9' 5,8 11,00  
6 NGC 6405 OC Sco 17h40m18.00s -32°15'00.0" 20.0'x 20.0' 4,2 10,00 Butterfly cluster
7 NGC 6475 OC Sco 17h53m54.00s -34°48'00.0" 80.0'x 80.0' 3,3 12,00  
8 NGC 6523 C+N Sgr 18h03m42.00s -24°23'00.0" 45.0'x 30.0' 5,0 13,00 Laguna
9 NGC 6333 Gb Oph 17h19m12.00s -18°31'00.0" 5.5'x5.5' 7,9 11,00  
10 NGC 6254 Gb Oph 16h57m06.00s -04°06'00.0" 12.2'x 12.2' 6,6 12,00  
11 NGC 6705 OC Sct 18h51m06.00s -06°16'00.0" 14.0'x 14.0' 5,8 9,00 Divoké husy
12 NGC 6218 Gb Oph 16h47m12.00s -01°57'00.0" 14.5'x 14.5' 6,6 12,00  
13 NGC 6205 Gb Her 16h41m42.00s +36°28'00.0" 23.2'x 23.2' 5,9 12,00 Great Hercules cluster
14 NGC 6402 Gb Oph 17h37m36.00s -03°15'00.0" 6.7'x6.7' 7,6 12,00  
15 NGC 7078 Gb Peg 21h30m00.00s +12°10'00.0" 12.3'x 12.3' 6,4 11,00  
16 NGC 6611 C+N Ser 18h18m48.00s -13°47'00.0" 7.0'x7.0' 6,0 12,00 Eagle nebula
17 NGC 6618 C+N Sgr 18h20m48.00s -16°11'00.0" 11.0'x 11.0' 6,0 13,00 Omega nebula
18 NGC 6613 OC Sgr 18h19m54.00s -17°08'00.0" 9.0'x9.0' 6,9 12,00  
19 NGC 6273 Gb Oph 17h02m36.00s -26°16'00.0" 5.3'x5.3' 7,2 11,00  
M KAT   TYP CON RA DE VELIKOST MAG SBR JMÉNO
20 NGC 6514 C+N Sgr 18h02m42.00s -22°58'00.0" 28.0'x 28.0' 6,3 13,00 Trifid nebula
21 NGC 6531 OC Sgr 18h04m12.00s -22°29'00.0" 13.0'x 13.0' 5,9 11,00  
22 NGC 6656 Gb Sgr 18h36m24.00s -23°54'00.0" 24.0'x 24.0' 5,1 11,00  
23 NGC 6495 OC Sgr 17h57m06.00s -18°59'00.0" 27.0'x 27.0' 5,5 13,00  
24 IC 4715 OC Sgr 18h26m36.00s -18°23'00.0" 95.0'x 35.0' 3,1 4,30  
25 IC 4725 OC Sgr 18h31m48.00s -19°07'00.0" 29.0'x 29.0' 4,6 12,00  
26 NGC 6694 OC Sct 18h45m12.00s -09°24'00.0" 15.0'x 15.0' 8,0 12,00  
27 NGC 6853 Pl Vul 19h59m36.00s +22°43'00.0" 8.0'x5.7' 7,3 11,20 Dumbbell nebula
28 NGC 6626 Gb Sgr 18h24m30.00s -24°52'00.0" 15.0'x 15.0' 6,9 11,00  
29 NGC 6913 OC Cyg 20h23m54.00s +38°32'00.0" 7.0'x7.0' 6,6 11,00  
30 NGC 7099 Gb Cap 21h40m24.00s -23°11'00.0" 8.9'x8.9' 7,5 11,00  
31 NGC 224 Gx And 0h42m42.00s +41°16'00.0" 189.1'x 61.7' 3,4 13,50  
32 NGC 221 Gx And 0h42m42.00s +40°51'60.0" 8.5'x6.5' 8,1 12,40  
33 NGC 598 Gx Tri 1h33m54.00s +30°39'00.0" 68.7'x 41.6' 5,7 14,20 Pinwheel galaxy
34 NGC 1039 OC Per 2h42m06.00s +42°47'00.0" 35.0'x 35.0' 5,2 12,66  
35 NGC 2168 OC Gem 6h08m12.00s +24°22'00.0" 28.0'x 28.0' 5,1 12,00  
36 NGC 1960 OC Aur 5h36m18.00s +34°08'00.0" 12.0'x 12.0' 6,0 12,00  
37 NGC 2099 OC Aur 5h52m18.00s +32°33'00.0" 24.0'x 24.0' 5,6 11,00  
38 NGC 1912 OC Aur 5h28m42.00s +35°50'60.0" 21.0'x 21.0' 6,4 12,00  
39 NGC 7092 OC Cyg 21h32m12.00s +48°26'00.0" 32.0'x 32.0' 4,6 11,00  
M KAT   TYP CON RA DE VELIKOST MAG SBR JMÉNO
40     D* UMa 12h21m54.00s +58°05'60.0" >0.1' 8,7 8,70  
41 NGC 2287 OC CMa 6h46m00.00s -20°45'00.0" 38.0'x 38.0' 4,5 12,00  
42 NGC 1976 C+N Ori 5h35m18.00s -05°23'00.0" 90.0'x 60.0' 4,0 11,00  
43 NGC 1982 Nb Ori 5h35m30.00s -05°16'00.0" 20.0'x 15.0' 9,0 13,00  
44 NGC 2632 OC Cnc 8h40m00.00s +19°40'00.0" 95.0'x 95.0' 3,1 13,00 Beehive cluster
45 Mel 22 C+N Tau 3h47m00.00s +24°07'00.0" 100.0'x100.0' 1,2 11,00  
46 NGC 2437 OC Pup 7h41m48.00s -14°49'00.0" 27.0'x 27.0' 6,1 13,00  
47 NGC 2422 OC Pup 7h36m36.00s -14°29'00.0" 30.0'x 30.0' 4,4 11,00  
48 NGC 2548 OC Hya 8h13m48.00s -05°48'00.0" 54.0' 5,8 14,20  
49 NGC 4472 Gx Vir 12h29m48.00s +08°00'00.0" 9.8'x8.2' 8,4 13,20  
50 NGC 2323 OC Mon 7h02m30.00s -08°23'00.0" 16.0'x 16.0' 5,9 12,00  
51 NGC 5194 Gx Cvn 13h29m54.00s +47°12'00.0" 10.8'x6.6' 8,4 12,90 Whirpool galaxy
52 NGC 7654 OC Cas 23h24m12.00s +61°35'00.0" 13.0'x 13.0' 6,9 12,00  
53 NGC 5024 Gb Com 13h12m54.00s +18°10'00.0" 14.4'x 14.4' 7,7 12,00  
54 NGC 6715 Gb Sgr 18h55m06.00s -30°29'00.0" 9.1'x9.1' 7,7 11,00  
55 NGC 6809 Gb Sgr 19h40m00.00s -30°58'00.0" 19.0'x 19.0' 7,0 13,00  
56 NGC 6779 Gb Lyr 19h16m36.00s +30°11'00.0" 5.0'x5.0' 8,3 12,00  
57 NGC 6720 Pl Lyr 18h53m36.00s +33°02'00.0" 1.4'x1.0' 9,4 9,30 Ring nebula
58 NGC 4579 Gx Vir 12h37m42.00s +11°49'00.0" 6.0'x4.8' 9,7 13,10  
59 NGC 4621 Gx Vir 12h42m00.00s +11°39'00.0" 5.3'x4.0' 9,6 12,90  
M KAT   TYP CON RA DE VELIKOST MAG SBR JMÉNO
60 NGC 4649 Gx Vir 12h43m42.00s +11°33'00.0" 7.6'x6.2' 8,8 12,90  
61 NGC 4303 Gx Vir 12h21m54.00s +04°28'00.0" 6.5'x5.9' 9,6 13,40  
62 NGC 6266 Gb Oph 17h01m12.00s -30°07'00.0" 14.1'x 14.1' 6,6 11,00  
63 NGC 5055 Gx Cvn 13h15m48.00s +42°02'00.0" 12.6'x7.5' 8,6 13,30 Sunflower galaxy
64 NGC 4826 Gx Com 12h56m42.00s +21°41'00.0" 10.3'x5.0' 8,5 12,70 Black eye galaxy
65 NGC 3623 Gx Leo 11h18m54.00s +13°05'00.0" 9.0'x2.3' 9,3 12,80  
66 NGC 3627 Gx Leo 11h20m12.00s +13°00'00.0" 9.1'x4.1' 8,9 12,70  
67 NGC 2682 OC Cnc 8h50m48.00s +11°49'00.0" 30.0'x 30.0' 6,9 13,00  
68 NGC 4590 Gb Hya 12h39m30.00s -26°45'00.0" 9.8'x9.8' 8,2 13,00  
69 NGC 6637 Gb Sgr 18h31m24.00s -32°20'60.0" 7.1'x7.1' 7,7 11,00  
70 NGC 6681 Gb Sgr 18h43m12.00s -32°18'00.0" 7.8'x7.8' 8,1 11,00  
71 NGC 6838 Gb Sge 19h53m48.00s +18°47'00.0" 6.1'x6.1' 8,3 12,00  
72 NGC 6981 Gb Aqr 20h53m30.00s -12°32'00.0" 5.9'x5.9' 9,4 12,00  
73 NGC 6994 OC Aqr 20h59m00.00s -12°38'00.0" 2.8'x2.8' 8,9 10,88  
74 NGC 628 Gx Psc 1h36m42.00s +15°47'00.0" 10.0'x9.4' 9,4 14,20  
75 NGC 6864 Gb Sgr 20h06m06.00s -21°55'00.0" 6.0'x6.0' 8,6 11,00  
76 NGC 651 Pl Per 1h42m18.00s +51°35'00.0" 2.7'x1.8' 11,0 10,40 Little Dumbbell nebula
77 NGC 1068 Gx Cet 2h42m42.00s -00°01'00.0" 7.3'x6.3' 8,9 12,80  
78 NGC 2068 Nb Ori 5h46m48.00s +00°05'00.0" 8.0'x6.0' 8,0 12,00
79 NGC 1904 Gc Lep 5h24m30.00s -24°33'00.0" 8.7' 8,0 12,44  
M KAT   TYP CON RA DE VELIKOST MAG SBR JMÉNO
80 NGC 6093 Gb Sco 16h17m00.00s -22°59'00.0" 5.1'x5.1' 7,2 11,00  
81 NGC 3031 Gx UMa 9h55m36.00s +69°04'00.0" 24.9'x 11.5' 6,9 13,20 Bode's nebula
82 NGC 3034 Gx UMa 9h55m54.00s +69°41'00.0" 10.5'x5.1' 8,4 12,50  
83 NGC 5236 Gx Hya 13h37m00.00s -29°52'00.0" 13.1'x 12.2' 7,5 12,80  
84 NGC 4374 Gx Vir 12h25m06.00s +12°53'00.0" 6.7'x6.0' 9,1 13,00  
85 NGC 4382 Gx Com 12h25m24.00s +18°11'00.0" 7.4'x5.9' 9,1 12,90  
86 NGC 4406 Gx Vir 12h26m12.00s +12°57'00.0" 9.8'x6.3' 8,9 13,20  
87 NGC 4486 Gx Vir 12h30m48.00s +12°23'00.0" 8.7'x6.6' 8,6 13,00  
88 NGC 4501 Gx Com 12h32m00.00s +14°25'00.0" 6.8'x3.7' 9,6 13,00  
89 NGC 4552 Gx Vir 12h35m42.00s +12°33'00.0" 5.3'x4.8' 9,8 13,20  
90 NGC 4569 Gx Vir 12h36m48.00s +13°10'00.0" 9.9'x4.4' 9,5 13,40  
91 NGC 4548 Gx Com 12h35m24.00s +14°30'00.0" 5.2'x4.2' 10,1 13,40  
92 NGC 6341 Gb Her 17h17m06.00s +43°08'00.0" 11.2'x 11.2' 6,5 11,00  
93 NGC 2447 OC Pup 7h44m30.00s -23°51'00.0" 22.0'x 22.0' 6,2 12,00  
94 NGC 4736 Gx Cvn 12h50m54.00s +41°06'60.0" 12.3'x 10.8' 8,2 13,10  
95 NGC 3351 Gx Leo 10h44m00.00s +11°42'00.0" 7.3'x4.4' 9,7 13,50  
96 NGC 3368 Gx Leo 10h46m48.00s +11°49'00.0" 7.8'x5.2' 9,3 13,10  
97 NGC 3587 Pl UMa 11h14m48.00s +55°01'00.0" 3.4'x3.3' 11,0 12,10 Owl nebula
98 NGC 4192 Gx Com 12h13m48.00s +14°54'00.0" 9.4'x2.3' 10,1 13,60  
99 NGC 4254 Gx Com 12h18m48.00s +14°25'00.0" 5.3'x4.6' 9,9 13,20 Pinwheel nebula
100 NGC 4321 Gx Com 7h06m00.00s +50°45'00.0" 1.4'x1.1' 13,6 13,90  
101 NGC 5457 Gx UMa 14h03m12.00s +54°20'60.0" 28.5'x 28.3' 7,9 14,90  
103 NGC 581 OC Cas 1h33m24.00s +60°39'00.0" 6.0'x6.0' 7,4 11,00  
104 NGC 4594 Gx Vir 12h40m00.00s -11°37'00.0" 8.6'x4.2' 8,0 11,60 Sombrero galaxy
105 NGC 3379 Gx Leo 10h47m48.00s +12°34'60.0" 4.5' 9,3 12,31  
106 NGC 4258 Gx Cvn 12h19m00.00s +47°18'00.0" 17.4'x6.6' 8,4 13,60  
107 NGC 6171 Gb Oph 16h32m30.00s -13°03'00.0" 3.3'x3.3' 8,1 12,00  
108 NGC 3556 Gx UMa 11h11m30.00s +55°40'00.0" 8.6'x2.4' 10,0 13,10  
109 NGC 3992 Gx UMa 11h57m36.00s +53°21'60.0" 7.5'x4.4' 9,8 13,60  
110 NGC 205 Gx And 0h40m24.00s +41°41'00.0" 19.5'x 11.5' 8,1 14,00