Přírodní vědy a technika - Miloš Hroch

Miloš Hroch - přírodní vědy a technika

Astronomie
Pozorování DSO
Radioastronomie
Pozorovací stanoviště

Meteorologie
Atlas oblaků
Příjem snímků z družic NOAA
Automatická meteostanice

Spektroskopie
Jednoduché experimenty
Spektroskop z CD nebo DVDChemie
Eloxování hliníku


Mineralogie
FotogalerieKonstrukce
UV lampa pro mineralogy
Kapesní UV lampa
Úprava přijímače družic NOAA
Zdroj pro DSLR Canon EOS

Nové webové stránky věnované především astrofotografii naleznete na adrese: https://foto.astronomie.cz

Tyto webové stránky jsou věnovány přírodovědným oborům o které se více či méně zajímám. Vzhledem k rozsáhlosti celého projektu jsou zde zatím uvedeny pouze některé části, které jsou již publikovatelné a doufám, že zde uvedené informace najdou své využití.

Na tomto místě bych rád poděkoval zejména Karlu Mokrému a severu České astronomické společnosti za poskytnutí webového prostoru. Poděkování též patří Martinu Myslivcovi za svolení k použití několika vybraných fotografií.

Veškeré činnosti prováděné dle návodů na těchto stránkách jsou pouze na vaše vlastní nebezpečí a autor neodpovídá žádným způsobem za škody způsobené na majetku, zdraví nebo životech, zejména při nedodržování základních pravidel při zacházení s chemickými látkami, elektrickým proudem a podobně. Využití materiálů zde uvedených je dovoleno pouze pro nekomerční a vzdělávací účely. Jiné využití je možné pouze po písemné dohodě s autorem.
Obchodní názvy a registrované značky jsou majetkem jejich vlastníků pakliže není uvedeno jinak.


kalibrační proužek