Úprava přijímače EMGOLA pro automatický příjem snímků z družic NOAA


Úvod

Družice NOAA 18 - Vegetační index

Vegetační index
Kompozitní snímek VIS a IR kanál NOAA 18

V roce 2001 jsem zakoupil u firmy EMGOLA stavebnici přijímače pro příjem snímků z meteorologických družic NOAA. Jedná se o superheterodyn s dvojitým směšováním s předřazeným VF zesilovačem pracujícím na UKV v pásmu 137 - 141 MHz. Detaily jsou uvedeny na webových stránkách firmy EMGOLA http://www.emgola.cz Při příjmu snímků z družic NOAA musíme vždy vědět, kdy se daná družice objeví nad obzorem a mít v tu dobu správně naladěn kmitočet pro příjem. Doby přeletů družic se dají snadno najít na internetu, nebo lze potřebná data získat z programů jako je WXTrack, SatWin, Orbitron apod. (podrobně jsem o problematice příjmu snímků psal v sekci Meteorologie v kapitole "Příjem snímků z družic NOAA"). Nové přijímače firmy EMGOLA již umožňují ve stanovenou dobu automatické přelaďování kmitočtu pomocí PC přes rozhraní RS-232 (sériový port). Přijímač který vlastním je bohužel staršího typu a tuto funkci neobsahuje. Abych tedy nemusel sedět celý den u přijímače a pokaždé jej ručně přelaďovat, vymyslel jsem způsob jak si pomoci bez hrubšího zásahu do přijímače. Kmitočet je na přijímači nastavován dvěma tlačitky - UP pro zvyšování kmitočtu a DOWN pro jeho snižování v kroku po 10 kHz. Nápad spočívá v paralelním připojení optočlenů k těmto tlačítkům. Optočleny lze pohodlně spínat pomocí linek DTR a RTS sériového rozhraní prostřednictvím jednoduchého programu. Tento program vždy v předstihu asi 10 minut před přeletem automaticky přeladí přijímač na požadovanou frekvenci a program WXSat automaticky zajistí uložení přijatého snímku.

Úprava přijímače

Úprava spočívá pouze v paralelním připojení dvojitého optočlenu ILD74 k mechanickým tlačítkům pro zvyšování a snižování frekvence. Optočlen lze zakoupit např. u firmy GM Elektronic za 26 Kč. V plošném spoji jsou dokonce volné pájecí plošky, takže nemusíme nic vrtat. Pro vedení řídícího signálu z PC stačí tři vodiče - GND a datové linky DTR, RTS.

Zapojení optočlenu v přijímači (pro zvětšení na obrázek klikněte)

Na obrázku dole je schéma zapojení optočlenu se znázorněním konektoru, který se připojí na sériový port počítače

Schema zapojení

Software pro ovládání

Vzhledem ke specifické a poměrně nestandardní komunikaci přes sériový port jsem byl nucen software vyvinout vlastními silami. Právě kvůli této nestandardní komunikaci je posledním systémem, kde program bez problémů funguje WIN2000. Z tohoto důvodu sem nedávám jeho verzi ke stažení. Kdyby však někdo přece jen měl zájem, můžu mu tento software včetně zdrojového kódu (Delphi) pro případné úpravy poslat e-mailem. Osobně mi na úpravu už bohužel nezbývá čas.

NOAA watchdog