Knihy a překlady

Soupis knih a autorských účastí

Zkratky:
JG = Jiří Grygar

l. V. Bumba, Z. Ceplecha, JG, V. Guth, L. Sehnal, B. Šternberk, I. Zacharov:
Observatoř Astronomického ústavu ČSAV Ondřejov
Orbis, Praha 1964, 146 str.
2. JG:
Vesmír je náš svět
Orbis, Praha 1973, edice Pyramida, 240 str.
3. JG:
V hlubinách vesmíru
Albatros, Praha 1975, edice Objektiv, 96 str.
4. JG, Z. Horský, P. Mayer:
Vesmír
Mladá fronta, Praha 1979 a 1983, edice Orbis pictus, 464 a 480 str.
5. JG:
Sejdeme se v nekonečnu
Albatros. Praha 1979 a 1980, edice Objektiv, 136 str.
6. JG, D. Chochol:
V hlbinách vesmíru
Mladé letá, Bratislava 1983, 152 str.
7. JG, V. Železný:
Okna vesmíru dokořán
Naše vojsko, Praha 1989, 253 str.
8. B. Blažek, JG, S. Haniš, M. Holub, O. Neff, L. Nondek, M. Novotný, J. Rada, J. Veis, F. Vyskočil, I. Wernisch:
Čím drží svět pohromadě
Mladá fronta, Praha 1990, edice Máj, 240 str.
9. JG:
Vesmírná zastavení
Panorama, Praha 1990, edice Pyramida, 408 str.
10. JG:
Úskalí tvořivosti ve vědě
in: R. a J. Malinovi: Obdivuhodný člověk, str. 79-85 Profil, Ostrava 1991, 235 str.
11. JG:
Velký třesk a Bible
Divadlo hudby, Ostrava 1991, 49 str.
Hvězdárna Valašské Meziříčí 1997. 36 str.
12. JG, L. Kalašová:
Země ve vesmíru
Albatros, Praha 1992, 128 str.
13. JG:
Stavba a vývoj vesmíru
Hvězdárna Úpice 1992, 77 str.
14. JG:
Vlastenec v kosmu zapadlý
in: J. Vejvoda a O. Nutz: Káva u Kische II, str. 113-126, Radioservis, Praha 1992, 239 str.
15. JG:
Život člověka na planetě Zemi
in: D.Fischerová a kol.: Občanská výchova pro 6.-9. ročník základní školy, část 2, Vyšehrad, Praha 1994, str. 60-67
16. JG:
Vzhlížení ke vědě
in: J. Malina (ed.): Ilja Hurník, Universitas Masarykiane, Brno (1995), str.133-138
17. JG:
Svět od začátku až do konce
in: D. Fischerová (ed.): Občanská výchova pro 6.-9. roč. základní školy., Vyšehrad, Praha 1996, str. 44 - 51.
18. JG:
Věda, víra, vesmír
Hvězdárna Valašské Meziříčí 1996, 24 str.
19. JG: Vesmír Carla Sagana (str. VII - XV)
Některé významné výsledky astronomie v letech 1980 - 96 (str. 347 - 359)
in: C. Sagan: Kosmos; Eminent, Praha 1996, 368 str.
20. Z. Pokorný, JG:
ASTRO 2001 - Báječný vesmír(http://www.astro2001.cz)
CD-ROM, D-data, Praha 1996, 650 MB
21. JG:
Vesmír
in: J. Tomeš aj.: Školní atlas: Dnešní svět, Terra, Praha 1996, str. 4 - 9
22. JG:
Řád ve vesmíru a na Zemi
Fórum inteligencie, Žilina 1997, 14 str.
23. JG:
Vesmír, jaký je (viz obal)
Mladá fronta, Kolumbus sv. 135, Praha 1997, 224 str.
24. JG:
Mezníky ve výzkumu komet
Hvězdárna Úpice 1997, 22 str.
25. Z. Pokorný, JG:
ASTRO 2001 - Jak vesmír funguje? (http://www.astro2001.cz)
CD-ROM, D-data, Praha 1998, 650 MB
26. JG:
Číslice a abeceda (str.25), Kolo (64), Matematické teorie (87), Mozky géniů (96), Svět jako lego (154), Termoregulace těla (166)
in: J. Čorba (vyd.): Divit se je lidské, Vyd. V. Fischer (Praha, 1998), 190 str.
27. JG:
Našimi předky jsou opice i hvězdy (5 X 94), str. 174-179.
in: J. Jařab: Večerní rozmluvy (1991-1996)
Votobia (Olomouc, 1998), 344 str. fotolink:rozmluva s rektorem prof.Jařabem v Olomouci
28. JG:
Významné výsledky kometární astronomie v letech 1986 až 1997; str. 287 - 309.
in: C. Sagan: Komety; Eminent, Praha 1998, 319 str.
29. JG:
Století české astronomie, aneb jak to asi bylo u nás doma.
in: Astronomie v zrcadle času (Ostravský astronomický víkend HaP Ostrava, 27. 9. 1998, str. 10 - 18)
30. JG:
UFO, ufologie, ufománie; str. 63-73.
in: Věda kontra iracionalita; Academia Praha 1998, 169 str.
31. JG:
47 miliard kilometrů Cyrila Höschla; str. 30-31.
in: Cyril Höschl (vyd. H. Novotná, Z. Klein), TIGIS, Praha 1999, 98 str.
32. JG:
Kosmická rizika fiktivní a skutečná; část 8
in: Současnost a budoucnost krizového managementu, T-Soft, Praha (XII, 1999)
33. JG:
Čtyřicet let rozvoje astronomie (1959-1999)
Hvězdárna v Úpici, 1999, 49 str.
34. JG:
Věda, víra, vesmír. (III. vydání)
Hvězdárna ve Valašském Meziříčí, 2000; 26 str.
35. J.D. Barrow:
Vesmír plný umění. Předmluva JG; str. 9-12.
JOTA, Brno 2000, 314 str.
36. JG, Z. Mikulášek, Z. Stuchlík:
Virtuální seminář "Extrémní objekty ve vesmíru"
Valašské Meziříčí a Brno, květen 2000.
37. J. Dušek, JG, Z. Pokorný:
l'Univers - Encyclopédie Illustreé
Gründ, Paris 2000.
38. JG:
Česká astronomie a astrofyzika ve 20. století.
in: Co daly naše země Evropě a lidstvu III (ed. I. M. Havel a D. Třeštík), ELK, Praha 2000; str. 328-342.
39. JG:
Předmluva in: Ilustrovaná encyklopedie astronomie (J. Mittonová a S. Mitton);
Fragment, Praha 2000; str. 2.
40. JG:
Předmluva in: Místa astronomické vzdělanosti 1918-1945 (Š. I. Kovář);
ALE, Praha 2000; str.3.
41. JG:
Klíčové objevy HST, anebo Galileo Galilei II
in: Ostravský astronomický víkend 23-24 IX 2000, str. 21-26.
42. JG:
Vzpomínka astronomova in: Jestřábe, díky
(ed. J. Hojer, V. Černý), Ostrov, Praha 2000; str.183-84.
43. JG, Z. Pokorný, J. Dušek:
Náš vesmír. Fotografický atlas.
Aventinum, Praha 2000, váz. 256 str.
44. JG:
Úvodní slovo ke knize in: Timothy Ferris: Zpráva o stavu vesmíru.
Aurora, Praha 2000, str. 7-8.
45. JG:
Cesta za Miloslavem Druckmüllerem in: M. Druckmüller: Cesta za zatměním Slunce (CD-ROM)
Axion CS, Wolf Records, Brno 2000.
46. JG:
Věda a víra (Antropický princip) in: Evropa mezi vědou a vírou - hledání nové konfigurace
(vyd. M. Klapetek); VUT Brno (2001), str. 39-43.
47. JG:
Předmluva (str. 6-7) Antonín Bečvář - astronom, který znovuobjevil Ursidy (str. 41) in: Š. I. Kovář: Antonín Bečvář - astronom, který miloval mraky
nakl. M. Nováka, Brandýs n. Labem (2001)
48. JG:
O vědě a víře
Karmelitánské nakl.; Kostelní Vydří 2001; brož. 128 str.
49. S. Ramešová, M. Grün, JG:
Trialog o životě ve vesmíru.
Eminent, Praha 2001; váz. 206 str.
50. JG:
Svět vědy a víry
Aldebaran, Valašské Meziříčí; brož. 104 str.
51. JG:
Možnosti existence cizích civilizací ve vesmíru. in: (vyd. J. Heřt, L. Pekárek): Věda kontra iracionalita II,
Academia, Praha 2002, str. 38-46.
52. JG:
Od galaxií ke kvasarům, aneb vesmír v šoku. Ostravský astronomický víkend "Po stopách galaxií",
Hvězdárna a planetárium J. Palisy, Ostrava-Poruba 2002, str. 23 - 28.
53. JG, P. Rezek:
Vesmírný příběh (Velký třesk).
Audio CD, Millenium Records, Praha 2002.
54. JG:
UFO věčně zelené
(vyd. A. Trojánek): Matematika, fyzika a jejich lidé, str. 91-96. JČMF, Prometheus, Praha 2002.
55. JG:
Doslov ke knize F. Fredetta a C. Lafleura: Vesmír
Fortuna Print, Praha 2003), str. 120.
56. JG:
Století panspermie, aneb spora sem - spora tam
11. Ostravský astronomický víkend (20.-21.9.2003, Hvězdárna a planetárium J. Palisy, Ostrava-Poruba), 22.
57. JG:
Úvodní slovo garanta soutěže
Moravsko-slezský matematický šampionát (19.9.2003, Gymnázium Ostrava-Poruba), 11.
58. JG:
Žeň objevů 2001
Aldebaran, Valašské Meziříčí (2003), brož. 98 str.
59. JG:
Jiří Grygar - astronom
Kniha o Praze 15 (ed. P. Augusta), 2. vyd., Praha 2003, 139.

Překlady


1. P.P. Parenago:
Hvězdná astronomie
Nakl. ČSAV, Praha 1959, edice Věda všem, 544 str.
Přel.: JG, L. Kohoutek, P. Mayer, J. Ruprecht, Z. Sekanina
2. E.I. Parnov:
Na křižovatce nekonečna
Orbis, Praha 1974, edice Pyramida, 596 str.
Přel.: P. Andrle, JG
3. ed. M. Beazley:
Pozvánka do vesmíru
Albatros, Praha 1985, edice Radost z vědění, 130 str.
Přel.: JG
4. D. G. King-Hele:
Pravda a bludy mezi nebem a zemí
Vesmír 78 (1999), 228.
Přel.: JG

Různé (Melodram)

JG, P. Rezek:
Vesmírný příběh
Millenium records, Praha 2002

Valid XHTML 1.0!