Vážená paní
red. Tučková
Květy, Praha

         Kdy nastává přelom tisíciletí ?

Kdybyste si koupili nové auto hned, jak sjede z výrobní linky,
bude mít na tachometru samé nuly a jednička naskočí teprve tehdy,
až ujedete první kilometr, stovka, jakmile ujedete celých sto
kilometrů a tisícovka, když ujedete celý tisíc kilometrů. Když si
však od někoho půjčíte tisíc korun, je dluh splacen až tehdy,
když zaplatíte celých tisíc korun; nestačí vrátit celých 999
korun.
Takto lze obrazně definovat spory, které jsou čím dál
vzrušenější, jak se blíží letopočet 2000: kdy vlastně začne 21.
století a třetí tisíciletí našeho letopočtu?
Problém je vlastně jednoduchý, když si připomeneme, jak náš
letopočet vznikl. Je založen na výpočtu opata římského kláštera
Dionysia Exigua, jenž se pokusil v 6. stol. po Kristu určit datum
Kristova narození přepočtem z tehdy používaného římského
kalendáře. (Římský kalendář počítal roky od hypotetického data
založení města Říma, což v dnešním vyjádření bylo r. 753 př. n.
l.) Tento přepočet nebyl sice z hlediska historického dokonalý,
neboť dnes víme, že Kristus se narodil v rozmezí let 4 - 7 před
(!) n. l., ale podstatné je, že se křesťanský letopočet rozšířil
a stal prakticky univerzálním, i když se v mnoha zemích používá
zcela jiných letopočtů (čínského, muslimského, židovského atd.)
s jinými počátky.
Římané ovšem tehdy neznali číslo nula, jak je patrno i z výčtu
římských číslic I, V, X, L, C, D a M. Nulu jako plnoprávné číslo
"vynalezli" Indové a tato znalost se do Evropy dostala poměrně
pozdě, až během středověku. Proto Dionysius Exiguus nezavedl pro
počátek letopočtu rok nula (jako je tomu na tachometrech), nýbrž
jedna (jako je tomu ve vztahu dlužníka a věřitele). Roku jedna
našeho letopočtu prostě předchází rok jedna před našim
letopočtem, jak vidíme na jednoduchém schématu:
    ..... / -4 / -3 / -2 / -1 / +1 / +2 / +3 / .....
To znamená, že přelom letopočtů je dán půlnocí z 31. prosince
roku -1 na 1. leden roku +1. Století a tisíciletí našeho
letopočtu se začínají počítat až od 1. ledna roku 1 n.l., takže
první století uplynulo až 31. prosince r. 100, první tisíciletí
až 31. prosince r. 1000 a druhé tisíciletí (zároveň též 20.
stol.) skončí o půlnoci z 31. prosince r. 2000 na 1. ledna r.
2001. Posledním rokem 20. století a druhého tisíciletí našeho
letopočtu je zkrátka až rok 2000, kdy si budeme moci znovu
připomenout to, čemu nás naučili geniální indičtí matematici;
totiž že nula je také číslo.
                        Jiří Grygar