Sulfáty (chromany, molybdenany, wolframany)


aluminit - chvaletice Aluminit
Chvaletice
baryt - křižany Baryt
Křižany
baryt - studenec Baryt
Studenec
baryt - studenec Baryt  - NOVÉ -
Studenec
Brochantit - Borovec Brochantit  - NOVÉ -
Borovec
langit - lubietová (SR) Langit
Lubietová - Podlipa (SR)
langit - lubietová (SR) Langit
Lubietová - Podlipa (SR)
langit - lubietová (SR) Langit  - NOVÉ -
Lubietová - Podlipa (SR)
Linarit - Zlaté Hory Linarit  - NOVÉ -
Zlaté Hory
pickeringit - dubník Pickeringit
Dubník
sádrovec - mílina Sádrovec
Mílina
sádrovec - dubník Sádrovec
Dubník (SR)
wulfenit - maroko Wulfenit  - NOVÉ -
Mibladen (Maroko)