Stratus

Český název: sloha
Zkratka: St
Výška: 0-2 km
Oblast: nízké patro oblaků
Příbuzné oblaky:  Nimbostratus, Stratocumulus

Stratus tvoří jednolitou šedou oblačnou vrstvu, bez výraznějších detailů. Řadí se mezi oblaky nízkého patra (nízká oblačnost) nacházející se ve výškách cca 0-2 km (střední zeměpisné šířky). Prosvítá-li oblakem slunce, je jeho obrys jasně ohraničený, na rozdíl od altostratu, kde je kontura slunečního disku rozplývavá. Oblaky tohoto typu jsou dle ročního období tvořeny kapkami vody nebo ledovými částicemi. Může se vyvinout z oblaků typu Sc, Ns, Cb nebo Cu. Z tohoto typu oblačnosti mohou vypadávat drobné srážky v podobě mrholení nebo slabého sněžení. Dosahuje-li oblačná základna zemského povrchu, pak tvoří mlhu.

Nimbostratus Nimbostratus Nimbostratus Nimbostratus