The winter Milky Way above Muránska Planina

Zbojská, Muránska Planina

After a pretty boring winter stay at our chalet, I decided to go out to nature. After all, we were staying close to one of the darkest places in Slovakia, the Muránska Planina national park. And so, during night, we went out with our car. The closer we got, the less promising it looked… first some pretty dense high clouds appeared, but just an hour or so from our destination, fog started to appear, and it always got denser and denser. However, just a few minutes away from the destination, the fog started to magically disappear, and it revealed something spectacular – the cosmos, with thousands of stars, the Milky Way and many nebulae. I was pleasantly surprised that even the Barnard’s loop nebula was faintly visible on the camera display. It wouldn’t be far off to say that that night was amazing.

Po pomerne nudnej zimnej dovolenke na našej chate som sa rozhodol ísť do prírody. Bývali sme tam predsa neďaleko jedného z najtmavších miest na Slovensku, národného parku Muránska Planina. A tak sme počas noci vyrazili s autom. Čím bližšie sme sa dostali, tým menej sľubne to vyzeralo… Najskôr sa objavila vcelku hustá vysoká oblačnosť, ale približne hodinu od našej destinácie sa objavila aj hmla, ktorá sa neustále zhusťovala. Našťastie len pár minút od destinácie hmla magicky zmizla, a ukázala nám niečo dychberúce – kozmos, s tisíckami hviezd, Mliečnou Dráhou a mnoho hmlovinami. Bol som príjemne prekvapený že sa na displeji kamery objavil dokonca i Barnardov oblúk. Nebolo by ďaleko od pravdy povedať, že tá noc bola úžasná.

Canon 6D, Samyang 14mm f1.4 @ f2, 15X27s pano from tripod, ISO6400

Author: Matúš Motlo

I'm an amateur astronomer from AKJB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*