Geminids in Domaniža

domanizageminidy

This year, the Geminid meteor shower observation in Slovakia was surprisingly successful. After all, what could be better than a clear moonless night with more than a hundred interplanetary rocks flying through the Earth’s atmosphere, shining brightly and colorfully? There’s exactly 4 meteors in this picture, can you find them? Taken near the Domaniža village in Slovakia. Also visible is the relatively strong orange airglow.

Tento rok bolo pozorovanie Geminidov na Slovensku prekvapivo úspešné. Predsa čo môže byť lepšie než bezoblačná a bezmesačná noc s viac než stovkou medziplanetárnych kameňov prelietajúcich zemskou atmosférou, svietiacich jasne a farebne? Na snímku sú štyri meteory, dokážete ich nájsť? Odfotené v Domaniži na Slovensku. Taktiež viditeľné je pomerne silné oranžové airglow.

Canon 6D, Sigma f3.5 24mm, 20s, ISO6400

Author: Matúš Motlo

I'm an amateur astronomer from AKJB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*