Přechod Venuše před slunečním kotoučemPřechod Venuše před slunečním kotoučem

 Dne 6.6.2012 přešla planeta Venuše před slunečním kotoučem tak, že ji bylo vidět jako výraznou černou tečku, pomalu se šinoucí vesmírem.

První pozorování toho jevu, který je poměrně vzácný, máme písemně zaznamenané z roku 1032 perským astronomem Avicennym, který správně odvodil,

že Venuše musí být ke Slunci blíže než planeta Země. 

V roce 1639 tento jev pozorovali už novým vynálezem – dalekohledem, Jeremiah Horrocks a William Crabtree.

Další podobné pozorování provedl v roce 1761 také Michail Lomonosov.

Příští přechod se uskuteční za 105 let.

Podařilo se mi pořídit dva slušné snímky „dírami“ v mracích, protože počasí tomuto jevu evidentně nepřálo.

Použité vybavení: Meade ETX 70AT + kamera Meade LPI + sluneční folie.

poznámka: Na fotografiích jsou jasně vidět i sluneční skvrny.