Česká abeceda

Zajímavé odkazy týkající se češtiny: Zahajovací projev Milana Kundery na sjezdu českých spisovatelů 27. června 1967
Osnovy jazyka českého pro 1. až 7. ročník

Danile L. Everett: From Threatened Languages to Threatened Lives

Valid XHTML 1.0!

Aktualizace 2002.08.31 00:30