Teplota JWST ve stupních Celsia pro měřící body a-sluneční clona UPS, b-S/C Bus na přivrácené straně a c-primární zrcadlo, d-radiátor ISIM na odvrácené straně od Slunce. Každá z těchto čtyřech teplot představuje průměr z více měřících bodů, viz například různé teploty segmentů primárního zrcadla. Mění se pomalu a tudíž se na stránce NASA aktualizuje jen jednou denně. Schématický nákres umístění měřících bodů je vedle tabulky nebo zde. Pracovní teplota primárního zrcadla by měla být 30..35K, nyní je    273°C-217°C = 56K.

Od 2. února začaly být zveřejňovány teploty pěti kamer (přístrojů či optických lavic - bench).

  1. MIRI Bench: Mid InfraRed Instrument
  2. NIRCam Bench: Near InfraRed Camera
  3. NIRSpec Bench: Near InfraRed Spectrometer
  4. FGS/NIRISS Bench: Fine Guidance Sensor / Near InfraRed Imager and Slitless Spectrograph
  5. FSM Fine Steering Mirror
Datum a čas SČ            a    b    c    d    1    2    3    4    5
2022-02-05T17:21:00Z     54   13 -218 -215 -129 -186 -175 -174 -220
2022-02-04T16:00:00Z     51   12 -217 -213 -128 -180 -168 -168 -216
2022-02-03T16:30:00Z     35   11 -215 -212 -127 -174 -161 -162 -213
2022-02-02T16:40:40Z     56   13 -214 -211 -126 -166 -154 -156 -206
2022-02-02               55   12 -213 -209 -125 -157 -146 -148 -195
Datum      Od startu      a    b    c    d     
2022-02-01 38:03:48:00   55   12 -213 -209
2022-01-31 37:02:45:00   38   13 -212 -207
2022-01-28 34:10:45:00   52   13 -211 -203
2022-01-26 32:03:16:00   54   13 -211 -203
2022-01-24 30:07:43:37   54   13 -211 -202 Navedení na orbitu L2 ~19:00 UT tedy 30:06:40:00 po startu v délce hoření motoru 297s
2022-01-23 29:04:00:00   55   12 -210 -202
2022-01-22 28:02:20:00   53   13 -209 -202
2022-01-19 25:03:52:00   57   11 -207 -201
2022-01-18 24:05:00:00   56   10 -207 -201
2022-01-17 22:17:16:00   56   11 -206 -201
2022-01-16 21:15:45:00   55   11 -204 -201
2022-01-14 20:00:30:00   55   11 -200 -201
2022-01-12 18:08:50:00   54   11 -193 -200
2022-01-11 16:15:12:22   54   11 -188 -201

2021-12-25 12:20 UT Start Ariane 5 s JWST: NSSDCA/COSPAR ID: 2021-130A

Předchozí tabulka