TELEVIZE: Nelegální kroky Poslanecké sněmovny
2.1.2001
Jiří Grygar

Upozorňuji, že nelegální stav v této záležitosti vyvolala současná poslanecká sněmovna těmito kroky letos na jaře:

a] v rozporu s úmyslem zákonodárce odvolala na jaře 2000 II. radu ČT [tzv. Jirákovu] dvěma usneseními v průběhu pouhé půl hodiny!! To je sice vskutku kratší interval než zákonem stanovený půl roku, ale je přece zřejmé, že smysl zákona je prvním usnesením varovat ČT před porušováním zákona, DÁT PŘIMĚŘENÝ ČAS PRO NÁPRAVU, a pokud k nápravě nedojde, pak je namístě druhé a rozhodující usnesení. To, že zákon byl porušen, připustila tehdy poslankyně ODS Kateřina Dostálová, přímo na kameru ČT!!
(Skutečnou příčinou odvolání II. Rady nebyla ovšem špatná práce ČT, ale evidentně volba Dušana Chmelíčka II. Radou, neboť klíčoví poslanci si přáli jiného generálního ředitele [jistého pana Čermáka].)

b] do III. rady ČT zvolila nejméně 7 osobností dle opoziční smlouvy, tj. byla porušena i litera stávajícího zákona, která zakazuje, aby členové Rady působili během výkonu funkce ve prospěch politické strany či hnutí. To je klíčový problém. Kdyby to byla tehdy veřejnost zaregistrovala, mohly přijít masové protesty právem již o 8 měsíců dříve, neboť to je pravá příčina následných chybných kroku Rady ČT.

Kromě toho porušuje zákon Petr Štěpánek, místopředseda Velerady, pro níž platí tatáž pravidla. Ve chvíli, kdy kandidoval v listopadu 2000 do Senátu za ODS, měl rezignovat a do Velerady se již nevrátit.

Zákon o ČT není tedy úplně špatný (viz WWW České televize, podstránka Rada ČT), ale je soustavně úmyslně porušován bez jakýchkoliv následků samotnou poslaneckou sněmovnou, což je opravdu neuvěřitelně české specifikum!

Jiří GrygarZveřejněno v Neviditelném psu 2.1.2001